Our website uses cookies

批量折扣

我们为专业版许可证提供批量折扣价格, 具体如下:

 

数量 单个价格 
1 $379
2 $374
3 $369
4 $364
5 $359
6 $354
7 $349
8 $344
9 $339
10 $334
11 $329
12 - 20 $319
≥21  $309

 

浮动授权许可证的批量折扣价格如下:

 

数量 单个价格 
1 - 4 $568
5 - 9 $541
10 - 14 $515
15 - 19 $489
≥20  $463