Our website uses cookies.
Also we use Google Analytics service and Facebook Pixel technology to know how our marketing strategy and sales channels work

3DC-printing (skrót od 3D-Coat for 3D printing) to jest "kompaktowy" 3D edytor, który jest stwotzony dla jednego kluczowego celu: dać możliwość najbardziej prostego stworzenia modelu dla 3D druku. Technologia wokselnej rzeźby pozwala stwarzać wszystko, co może istnieć w rzeczywistości, nie zastanawiając się osobliwie nad technicznymi szczegółami. Możesz zacząć od jakiejkolwiek cząstki i zaprojektować na tyle trudny przedmiot, na ile zdążysz.

Popatrz na kluczowe osobliwości tej wersji:

- Prosty i zręczny interfejs. Uproszczony i stworzony tylko dla rzeźby.

- Odcinek "Szybki start". Krótkie i proste filmiki pomożą ci zacząć proces tworzenia jak najszybciej.

- Niestandartowy rozmiar powierzchni dla druku. Wpisz dokładnie rozmiar powierzchni drukarki, żeby nie przekraczać jej granic.

- Specjalny Mistrz Eksportu. Pozwala rozwiązać problem w przypadku 3D drukowania na drukarce ekstrudernego typu.

UWAGA! Przy nagrzewaniu ABS tworzyw (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) podczas 3D druku utworzają się pary trującego akrylonitryla. Urząd ochrony środowiska Stanów Zjednoczonych klasyfikuje butadien jako znany kancerogen. Akrylonitryl i styren są toksycznymi i także mogą być kancerogenami według klasyfikacji tego samego Urzędu. Z tej przyczyny, wykorzystanie ABS tworzywa w przypadku 3D druku jest szkodliwym dla zdrowia (bez izolowania 3D drukarki od operatora).

Rekomendujemy wykorzystywać zdolne do biodegradacji PLA tworzywo.

Żeby otrzymać wydrukowany 3D model, oczywiste jest, że trzeba go na początku zaprojektować, potem wydrukować, а potem wreszcie bawić się z nim :)

Na początku można zaprojektować i wydrukować coś prościutkie - naprzykład, figurkę wielbłąda:

A potem i coś trudniejsze jak, naprzykład, "domek" dla twoich mrówek domowych :)

Mistrz Eksportu czyni cudy w załatwieniu typowych problemów ekstrudernych 3d drukarek:

3DC Printing - "Szybki Start"

W tym filmiku postaraliśmy się pokazać ogólne zasady pracy z programem, a także najczęstsze narzędia dla modelowania!

Przykłady 3D druku

W tych filmikach pokazane są prawdziwe przykłady modelowania i druku predmiotów.