Our website uses cookies.
Also we use Google Analytics service and Facebook Pixel technology to know how our marketing strategy and sales channels work

Nasz głos

Nasz głos,

Witajcie,

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie programem 3D Coat oraz za wasze wsparcie w wielu

obszarach. Bez Waszego zaangażowania nie stworzylibyśmy ani 3D Coat ani naszej firmy.

Prosimy, nie traktujcie nas jak nerdów. Chcielibyśmy podzielić się z Wami tym, w co wierzymy, co

ma dla nas znacznie oraz co znajduje się poza obszarem relacji i działalności biznesowej.

Kiedy zrozumieliśmy, że 3D-Coat staje się coraz bardziej popularny i jest obecnie używany we

wszystkich największych studiach deweloperskich na świecie, w ponad 150 uczelniach i

szkołach, zadaliśmy sobie pytanie - jaka jest nasza odpowiedzialność jako twórców? o dla nas

bardzo istotne pytanie.

Jesteśmy świadomi, że dzieci w różnym wieku grają w gry wideo tworzone za pomocą naszego

oprogramowania. Chcemy, aby poznały nne życzliwość, współczucie i czystość. Chcielibyśmy

szczerze, żeby grały w gry edukacyjne, pozytywne i rodzinne, a także oglądały wideo o podobnej

treści. W obecnych czasach bardzo tego brakuje. Zależy nam na Twoim partnerstwie.

Twórzmy takie produkcje, w które nasze dzieci mogłyby grać i je oglądać. Zbieramy w tym życiu

to, co zasiejemy! Zasiejmy więć dobroć w naszym życiu i w życiu naszych dzieci!

Bylibyśmy naprawdę szczęśliwi, gdyby 3D-Coat był wykorzystywany do tworzenia pięknych dzieł

sztuki, które inspirują i przynoszą radość, a nie tym, które prowokują nienawiść, propagują agresję

do ludzi, są przychylne, czarom, okultyzmowi lub uzależnieniom.

Jesteśmy w większości zespołem chrześcijańskim, więc ta kwestia ma dla nas szczególne

znaczenie, ponieważ wiemy, że prawo Boże traktuje nienawiść jako morderstwo a niewierność w

umyśle jako prawdziwe cudzołóstwo. Konsekwencje naszych grzechów wpływają na całe życie.

Martwimy się o los społeczeństwa, w którym deprawacja i przemoc są często na porządku

dziennym. Czy możemy coś zmienić?

Jako twórcy 3D-Coat prosimy Cię o korzystanie z programu 3D-Coat w odpowiedzialny sposób -

zastanów się jak to wpływa na innych ludzi, nasze i Twoje dzieci, jak wpływa na całe

społeczeństwo? Jeśli podejrzewasz, że Twój produkt może być szkodliwy dla ludzi w

jakimkolwiek sensie, prosimy Cię o wstrzymanie się od jego tworzenia. Starajmy się wykorzystać

naszą kreatywność, dla dobra naszych dzieci i ludzi nas otaczających!

Oczywiście takie stanowisko może wywołać wiele pytań - a jednym z nich byłoby - czy Bóg

istnieje w ogóle?

Osobiście widzieliśmy wydarzenia nadprzyrodzone i uzdrowienia jako odpowiedzi na modlitwy w

naszym życiu i w życiu naszych przyjaciół. Niektóre z nich były cudem.

Trzech chłopców z naszego zespołu to profesjonalni fizycy. Andrew, Lead Developer aplikacji 3D-

Coat, napisał artykuł z elektrodynamiki kwantowej na czwartym roku studiów. Ukończył fizykę

teoretyczną, która wielokrotnie pomagała w rozwoju programu, zwłaszcza przy tworzeniu

algorytmu auto-retopologii (AUTOPO). Stas, Dyrektor Finansowy, ukończył również wydział Fizyki

wraz z Andrew, następnie został doktorem z fizyki teoretycznej. Vladimir, nasz Web Developer,

również ukończył Wydział Fizyki w kierunku astronomii. My, jak i wielu inteligentnych i znanych

naukowców, odkryliśmy, że nauka i istnienie Boga nie są sprzeczne ze sobą. Nauka odpowiada

na pytanie „jak?”, a Biblia odpowiada na pytanie „Dlaczego?”. Jeśli rzucę kamieniem, będzie on

leciał wzdłuż danej trajektorii. Fizyka wyjaśnia, jak on będzie leciał. Ale nie dlaczego? To pytanie

leży poza nauką - dlatego, że ja rzuciłem tym kamieniem. To samo odnosi się do wszechświata.

Fascynujące jest to, że najpopularniejszym artykułem w „Wall Street Journal on-line” jest “Nauka

podaje coraz więcej dowodów istnienia Boga”.

Różnorodność niezwykle złożonych istot żyjących, od ameby aż po ludzi, prowokuje myśl o

istnieniu Stwórcy - jeśli znalazłeś zegarek na pustyni, ktoś go stworzył.

Wiesz, życie nie jest rzeczą łatwą. Czynimy zarówno dobro i zło. Kiedy robimy źle, to dobija się to

na naszym sumieniu. Trudno żyć z negatywnymi uczuciami wewnątrz siebie i bez odpowiedzi na

podstawowe pytania ludzkie, takie jak: skąd jestem, co będzie po śmierci ...? Jeśli czuję się źle na

duszy z powodu moich działań i jeśli moja dusza naprawdę istnieje (wiele osób widzi swoje ciała

w przypadku śmierci klinicznej ), rozsądne jest przekonanie, że będę czuł się tak samo po śmierci,

a Biblia mówi, że jeszcze gorzej...

Nowy Testament stwierdza, że Bóg jest Duchem i ja również jestem duchem, żyjącym w ciele.

Jednak jestem podobny do gałęzi odciętej od pnia drzewa. Są na niej jakieś liście, ale w

rzeczywistości jest to gałąź martwa. Z jednej strony wewnątrz jest życie, lecz z drugiej strony

jestem martwy duchowo. Wszelkie moje dobre uczynki "tutaj" nie mają znaczenia, ponieważ są

jak liście na odciętej gałęzi. Nasze grzechy sprawiają, że nasza dusza jest martwa w środku. Nie

ma związku z Bogiem, tak samo jak dla niewidomych nie ma słońca, jesteśmy jak wyłączony

smartfon.

Chrystus został ukrzyżowany za wszystkie nasze grzechy. Gniew Boży został przelany na Jego

Świętego Syna i wszystkie nasze grzechy zostały odpuszczone. Teraz On ma prawo nas

usprawiedliwiać. Przebaczenie jest możliwe, i Bóg nam je oferuje. Moją decyzją jest czy je

przyjmę. Ale jak mogę to osiągnąć? Jak mogę tego doświadczyć? Jak mogę to odczuć? Jak

mogę wiedzieć, że to jest realne? Tylko wtedy, gdy będę odczuwał wyrzuty sumienia, żal za

grzechy, gdy zapytam i uwierzę: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały

zgładzone...”

Możesz wypowiedzieć choćby takie proste słowa: “ Jezu, proszę wybacz mi moje grzechy.

Przyjdź do mojego serca i zamieszkaj w nim, bądź moim Wybawcą. Amen” albo módl się jak

chcesz.

Kiedy szczerze żałujesz za swoje grzechy (wyznaj je, porzuć (lub odwróć się od nich) i prosisz o

przebaczenie i pomoc - wyobraź sobie, jak grzechy są przenoszone na ukrzyżowanego

Chrystusa, a Jego śmierć je unicestwia. Jego krew jest pieczęcią twojego przebaczenia. A potem

wierzcie w Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Możesz to zrobić sam, lecz poczujesz się jeszcze

lepiej, jeśli będziesz się modlił się/wyznawał grzechy z kimś innym. Nawet jeśli teraz nic nie

czujesz, poszukaj Go z całego serca, przeczytaj Nowy Testament, udaj się do kościoła, a

odnajdziesz Go

Jeśli oddasz się Jemu, powrócisz do początku życia, jak przeszczepiona gałąź drzewa.Wtedy

Duch Święty zamieszka w Tobie i da Ci nowe życie, podobnie do soku z drzewa. Zaczniesz

odczuwać coś nowego: łaskę i radość jak atmosferę raju. I to życie jest wieczne, jak i Bóg jest

wieczny.

W przeciwnym razie pozostanę sam i zginę jak martwe kończyny. To wszystko. „Bardzo

prawdziwie powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie

wieczne i nie będzie sądzony, ale przejdzie ze śmierci do życia." Jeśli chcesz pozbyć się

jakiegokolwiek uzależnienia (od narkotyków, alkoholu, gier, seksualnego) lub masz jakiekolwiek

poważne trudności, powiedz Jezusowi Chrystusowi, że nie umiesz rozwiązać problemu, zapytaj

Go poważnie z miejsca, w którym się teraz znajdujesz.

W pewnym sensie odczuliśmy łaskę Bożą, gdy nawróciliśmy się w naszych grzechach i ta łaska

nadal nas wspiera w życiu. I teraz cieszymy się z tego. To prawda. I będziemy się cieszyć, jeśli Ty

poczujesz się tak samo!

Jeśli masz pytania dotyczące wiary, napisz do nas e-maila faith@3dcoat.com

Z poważaniem,

Ekipa Pilgway

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przeczytać osobistą historię Andrewego Shpagina tutaj