Our website uses cookies

Drukowanie 3d

Kreator wydruku 3D został wdrożony w 3D-Coat Professional version 4.7.

Głównym celem tego kreatora jest zrobić tak, aby drukowany model jak najbardziej precyzyjnie odpowiadał twojemu projektowi.

Na obrazie możesz zobaczyć okna z kilkoma ustawieniami. Jednym z znanych problemów drukarek 3D wytłaczaniowych jest stopienie dolnych warstw i ogólne rozszerzenie.

Dzięki oferowanym opcjom 3D-Coat próbuje usunąć tamte problemy. Oprócz tego możesz wydrukować dolne wsparcie, dzięki któremu model 3D będzie stabilnie stać na ziemi.

Przeczytaj uważnie porady i pamiętaj, że musisz sprawdzić, jakie ustawienia najlepiej działają z twoją 3D-drukarką!

I prosimy cię, upewnij się, że wiesz o modelach 3D i zasadach projektowania druku 3D.

Ważne! Podgrzewanie plastiku ABS (akrylonitryl butadienu styren) podczas wytłaczania w drukarkach 3D wywołuje opary trującego akrylonitrylu, butadienu i styrenu. EPA sklasyfikowała butadien jako potwierdzony środek rakotwórczy.  Akrylonitryl i styren są zarówno toksyczne i mogą być środkiem rakotwórczym, niebezpiecznym dla ludzi. EPA sklasyfikowała akrylonitryl jako prawdopodobny ludzki środek rakotwórczy. Właśnie dlatego stosowanie ABS w druku 3D jest niebezpieczne. Dlatego zalecane jest zastosowanie bioplastycznego PLA /Polylactide/ wytwarzanego z kukurydzy lub dekstrozy.