Our website uses cookies.
Also we use Google Analytics service and Facebook Pixel technology to know how our marketing strategy and sales channels work

Drukowanie 3d

Kreator wydruku 3D został wdrożony w 3D-Coat Professional version 4.7.

Głównym celem tego kreatora jest zrobić tak, aby drukowany model jak najbardziej precyzyjnie odpowiadał twojemu projektowi.

Na obrazie możesz zobaczyć okna z kilkoma ustawieniami. Jednym z znanych problemów drukarek 3D wytłaczaniowych jest stopienie dolnych warstw i ogólne rozszerzenie.

Dzięki oferowanym opcjom 3D-Coat próbuje usunąć tamte problemy. Oprócz tego możesz wydrukować dolne wsparcie, dzięki któremu model 3D będzie stabilnie stać na ziemi.

Przeczytaj uważnie porady i pamiętaj, że musisz sprawdzić, jakie ustawienia najlepiej działają z twoją 3D-drukarką!

I prosimy cię, upewnij się, że wiesz o modelach 3D i zasadach projektowania druku 3D.

Ważne! Podgrzewanie plastiku ABS (akrylonitryl butadienu styren) podczas wytłaczania w drukarkach 3D wywołuje opary trującego akrylonitrylu, butadienu i styrenu. EPA sklasyfikowała butadien jako potwierdzony środek rakotwórczy.  Akrylonitryl i styren są zarówno toksyczne i mogą być środkiem rakotwórczym, niebezpiecznym dla ludzi. EPA sklasyfikowała akrylonitryl jako prawdopodobny ludzki środek rakotwórczy. Właśnie dlatego stosowanie ABS w druku 3D jest niebezpieczne. Dlatego zalecane jest zastosowanie bioplastycznego PLA /Polylactide/ wytwarzanego z kukurydzy lub dekstrozy.