Our website uses cookies.
Also we use Google Analytics service and Facebook Pixel technology to know how our marketing strategy and sales channels work

Informacja o wersji

Co nowego w 3D-Coat 4.8

Podstawowe właściwości:

 - Możliwość stosowania Smart Materials do warstw. Kierowanie materiałami stało się łatwiejsze.

 - Historia wykorzystywania Smart Materials.

 - Możliwość zmiany rozmiaru tekstur, powiązane przy tym materiały będą automatycznie przeliczone.

 - Polepszone obliczenie zginania. To jest koniecznie, aby Smart Materials wyglądały bardziej realistycznie.

 - Scena renderowania w Renderman. Nie, nie przesłyszeliście się!

 - Skan wypieku. Rysuj głębię wypieku za pomocą pędzla. Teraz można wyznaczać głębię skanowania jednym pociągnięciem pędzla.

 - Nowe cząstki w pokoju retopologii: walec, torus, sześcian, elipsa, spirala itd. Jesteśmy coraz bliżej i bliżej do lowpoly modelowania!

 - Obsługa 4K-monitorów. Teraz elementy interfejsu i rozmiar czcionki automatycznie się dostosują do rozdzielczości ekranu.

 - Slider pośrednik. Instaluj poziom pośrednika delikatnym ruchem suwaka.

 - Szybkie przełączanie w trybie obrotu wokół osi Y lub swobodnego obracania. p. nawigacyjny pasek. Potrzebne są obydwa tryby? Teraz posiadasz szybkim przełączaniem.

 

 

Inne zmiany:

- Możliwość określać stały bump dla smart materiałów, niezależnie od promienia i głębi pióra.

- Jeśli w materiałach/szablonach itd. za dużo folderów, one będą automatycznie wyswietlać się jako lista rozwijana.

- Poprawna displacement wizualizacja w PPP-podejściu

- Poprawny import displacement-a z poprawnym zastosowaniem współczynnika powiększenia.

- Ostrzeżenie o braku bufora, aby zapobiec utratę ilości pamięci podręcznej.

- Snapping za pomocą SHIFT – nawigacja do 45 stopni zamiast 90.

- Nacisnięcie na CTRL w oknie UV-podgląd (w UV pokoju) pokazuje wybrane wyspy, zaokrąglone na złączach z UV tile-obrazkami.

- Możliwość utrzymywać stanowisko kamery w preset.

- Gizmo pojawia się nawet przy wyborze jednej kropki klatki transforma.

- Określony rozmiar rendera odtwarza się w render-pokoju.

- Całkowita obsługa kwadratowych alfa, nawet bardziej stare będą poprawnie pracować.

- Możliwość zmieniać rozmiar czcionki w menu Preferences->Theme.

- "File->Import multiple objects" dla importu kilku obiektów rozmaitymi sposobami.

- Możliwość zaznaczenia w Undercuts/Bas-relief dla ograniczenia efektu niżej granicy powierzchni.

- Import AO z wyborem kanałów.

- Wybrać wszystko w Tweak-pokoju.

- Kopiować / Wklejać / Skopiować reference / Do biblioteki materiałów w RMB menu.

- Przycisk „sun” dodany do dodatkowych ustawień źródeł światła w render-pokoju.

- "Replace Depth" można ukrywać za inną warstwą.

- Wypełnienie całej warstwy materiałem jest odniesione do historii.

- Obsługa referensów materiałów (instances).

- Retopologia za pomocą decymacji  w menu RMB.

- Podzielić blending jest poprawione.

- Menu kierownictwa narzędziem Wypełnienie zrobione jest widocznym.

- Ważne! Blending głębi wzdłuż kreski.

- Dodatkowe funkcje dla maskowania w angulatorze (Angulator tool).

- „Rozdzielić” blending warstwy dla kompensacji światła. 

- Większa rozdzielczość dla Model->Alfa, niewielkie zwężenie, aby zapobiec szczerby.

- Możliwość piec światło w narzędziach dla wypieku światła osobnie dla każdego obiekta w scenie.