Our website uses cookies.
Also we use Google Analytics service and Facebook Pixel technology to know how our marketing strategy and sales channels work

3D-Coat to aplikacja, która zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do wcielenia pomysłu 3D z bloku gliny cyfrowej w gotowym, w pełni teksturowanym modelu powierzchni organicznym lub twardym. Dzisiaj 3D-Coat jest dostępna dla nauki w więcej niż 200 uniwersytetach i uczelniach na całym świecie.