Blog

Continue Reading  

av MIKE SEYMOUR


<...

Continue Reading  

Voxels produserer et virtuelt rutenett i 3D-rom, og nettet opptar deretter deler av dette rutenettet for å danne sin form. Ordet voxel kommer fra å kombinere begrepet piksel med volum. Lavoppløselige voksler er en vanlig kuns…

Continue Reading  

kilde…

source… Lets say you have an awesome high poly model an artist has been working on that you’re looking forward to getting into your game. They’ve been showing off screen grabs of the model in their content tools and it looks fantastic. Even after baking the normal maps to a low poly version it still […]

Continue Reading  

av kreativ blogg

ved Continue Reading  

av a23d

Av Ctc_Nick

Continue Reading  

Hva er Hard Surface Modeling?

Hard overflatemodellering er en av to typer 3D-modellering som ofte finnes i underholdningsindustrien. I spill, filmer…

Continue Reading  

AI Chatbot Avatar