Blog

Continue Reading  

bởi MIKE SEYMOUR


Continue Reading  

Voxels tạo ra một lưới ảo trong không gian 3D và lưới sau đó chiếm các phần của lưới này để tạo thành hình dạng của nó. Từ voxel xuất phát từ việc kết hợp thuật ngữ pixel với âm lượng. Voxels có độ phân giải thấp là phong các…

Continue Reading  

nguồn…

source… Lets say you have an awesome high poly model an artist has been working on that you’re looking forward to getting into your game. They’ve been showing off screen grabs of the model in their content tools and it looks fantastic. Even after baking the normal maps to a low poly version it still […]

Continue Reading  

bởi blog sáng tạo

bởi Continue Reading  

bởi a23d

Bởi Ctc_Nick

Continue Reading  

Mô hình hóa bề mặt cứng là gì?

Mô hình bề mặt cứng là một trong hai loại mô hình 3D thường thấy trong ngành giải trí. Trong trò chơi, phim ảnh và hi…

Continue Reading  

AI Chatbot Avatar